BIBLIOGRAFIA

  • ARNAVAT, A, TEIXIDOR, C, YESTE, M. Postals de Reus 1895-1939. Ed. Centre de la imatge Mas Iglesias Reus. 2007.
  • ARNAVAT, A. 1000 imatges de la història de Reus. Ajuntament de Reus. 2011.
  • VARIS. L’Abans. Recull gràfic 1875-1975. Ed. Efadós. 2010.
  • GORT, J.M., GORT, E. Reus: La formació d’una ciutat. Reconstrucció urbanística de Reus. Ed. Ajuntament de Reus i Carrutxa. 1987.
  • OLLÉ, M.A., PRATS,P. L’ABZ de Reus. Arola Editors. 2015.
  • VARIS. Reus 1900. Segona ciutat de Catalunya. Ajuntament de Reus.1998.
  • RIBÉS, J. Recopilación heráldica de Reus. Ed. Grupo deportivo y cultural C.I.F.E. 1970.
  • PABLO, J. El gran llibre dels oficis perduts. Edicions 62. 2007.
  • ANGUERA, P. Reus, panorama. Ed. Salvador Batlle.
  • ANGUERA, P., ARNAVAT, A., AMORÓS, X. Història gràfica del Reus contemporani I. 1803/1939. Ed. Ajuntament de Reus. 1986.
  • ANGUERA, P., ARNAVAT, A., AMORÓS, X. Història gràfica del Reus contemporani II. 1939/1979. Ed. Ajuntament de Reus. 1987.
  • CÒDOL EDUCACIÓ. Reus de la mà dels infants. Còdol Educació. 2014.

WEBGRAFIA

  • https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_del_Mercadal_(Reus)
  • https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Nav%C3%A0s
  • https://ca.wikipedia.org/wiki/Dilig%C3%A8ncia
  • https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Pinyol