El Bust Reliquiari de Sant Pere

Saps que el reliquiari de Sant Pere sol es pot obrir amb tres claus?

Saps que hi ha dos reliquiaris de Sant Pere

Saps que la Festa Major de Sant Pere es realitza des del segle XIII?

Saps que l’alcalde tria una persona perquè sigui acompanyada pel regidor de cultura i encengui la tronada?

Saps que la festa es celebra al 29 de juny?

Martí Mora Segarra