Història

escola amb logo

“La filosofia que ens va moure era aconseguir una escola que fos: activa, democràtica, plural, laica, catalana – ben arrelada al país – i que tingués com a finalitat el desenvolupament integral del nen”.
PEC Escola Montsant.

L’Escola Montsant va néixer a començaments del 1967, gràcies a la participació i a l’esforç d’uns mestres i d’unes famílies que, veient les mancances escolars que presentava la Ciutat de Reus, es van animar a tirar endavant una escola que entronqués amb la tradició pedagògica de l’escola catalana. La filosofia que els va moure era la d’aconseguir una escola que fos: activa, democràtica, plural, catalana – arrelada al país- i que tingués com a objectiu prioritari el desenvolupament integral dels nens i les nenes. Des dels seus inicis, l’escola ha tingut nens amb Necessitats Educatives Especials en règim d’integració dins les classes. La primera ubicació de l’escola fou el Mas Vilella. El seu creixement en nombre d’alumnes va fer necessària la construcció d’un nou edifici que es va poder inaugurar el curs 1974-1975. Situats ja definitivament a l’actual edifici del carrer de les Borges del Camp, es feu realitat el projecte educatiu i es va poder tenir nens des dels dos fins els catorze anys. La gestió i el finançament de l’Escola va passar per diferents estadis: escola privada, escola concertada en un 50% i escola concertada al 100%. Durant la dècada 60-70, juntament amb altres escoles de Catalunya, van formar Coordinació Escolar dins del grup de mestres de Rosa Sensat. Aquest moviment pedagògic es va constituir en un col·lectiu anomenat CEPEPC (Col·lectiu d’ Escoles per a l’ Escola Pública Catalana), que tenia com a objectiu la integració d’aquestes escoles a la xarxa pública.
El març de 1988, l’ Escola Montsant s’integra a la xarxa d’escoles públiques amb voluntat de continuar lluitant per la millora i la qualitat de l’escola del nostre país. Des d’aquell moment, la titularitat de l’ Escola Montsant és del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat i es construeix la Llar d’Infants Escola Montsant que, amb el temps, passa a ser de titularitat municipal, actualment és nomenada Escola Bressol Municipal Montsant. La intenció d’ambdós centres és la de continuar tenint aspectes del Projecte Educatiu en comú i de seguir compartint algunes activitats.