La Banda Simfònica de Reus

Sabies que la Banda Simfònica de Reus es va formar per dos alumnes de músic

Sabies que la Banda es va crear el 2007?

Sabies que el director de la Banda sempre ha estat el Joan Ramón Revertè Revertè.

Sabeu que la Banda Simfònica de Reus acompanya a les autoritats, a l’Alcalde i a tot al seguici fins la Prioral?

Sabies que la Banda surt el dia 28 per l’anada a completes, i el dia 29 a la processó?

Aina Font de Rubinat Figuera