ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2014

PRESENTEU LES VOSTRES CANDIDATURES!

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Aquest curs es convoquen eleccions al Consell Escolar, d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, que estableix que cada centre determina la composició i el reglament del Consell Escolar en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent.
Tenen dret de vot el pare i la mare dels alumnes.

El Consell escolar està format per divuit membres:

• El director o directora, que el presideix.
• El cap o la cap d’estudis.
• Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
• 6 representants del professorat s’elegeixen pel claustre (renovació de 3 membres)
• 6 pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells (renovació de 3 membres).
• Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

La configuració del Consell és per 4 cursos acadèmics i es renova parcialment cada cos anys.

El calendari previst per a les eleccions d’aquest curs 2014 és:

A partir del 3 de novembre

Convocatòria d’ eleccions.
Publicació censos provisionals.
Publicació vacants sectors, forma i termini de presentació de candidatures.
Inici presentació candidatures.

Dimecres 5 de novembre

Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.

Divendres 7 de novembre

Fi del termini de presentació de reclamacions cens.

Dimecres 12 de novembre

Resolució de les reclamacions als censos electorals.
Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.
Constitució de les meses electorals.

Dijous 13 de novembre

Últim dia de presentació de candidatures dels diferents sectors.

Divendres 14 de novembre

Publicació de candidatures.
Últim dia per a la presentació de sol•licituds per actuar de supervisor/a dels sector de pares o mares de l’alumnat.

Dilluns 24 de novembre

Inici del període electoral.

Divendres 28 de novembre

Fi del període electoral.

Dimecres 3 de desembre

Elecció de professors.
Elecció de pares i mares (de 16,00 a 18,30)
Elecció del PAS

Dijous 11 de desembre

Constitució del Consell Escolar resultant i de les comissions.

Us hi esperem a tots, pares i mares, el dimecres 3 de desembre de 2014 (amb el DNI) a partir de les 4 de la tarda, per fer la votació corresponent.

Veniu, és important.

CASTANYADA 2014

castanyada 2014Dimarts 28

Festa amb actes interns.

Els nens i les nenes de la classe Xaloc, elaboraran els panellets durant tota la setmana.

Entre el dijous i el divendres repartiran els panellets que han elaborat.

Dijous 30

A les 11 del matí, la classe Romaní anirà a l’EBM Montsant a cantar acompanyats de les seves castanyes artístiques.

Divendres 31
Matí
9.30 – La Maria Castanyera i el seu marit, visitaran les nenes i els nens
de cicle inicial i d’educació infantil.

10.30 – Cantada de tots els nens de l’Escola al pati

En finalitzar l’acte, els alumnes de la classe Garbí repartiran les castanyes a tothom i ens les menjarem ben torrades.

Tarda
Les classes Romaní i Ginesta ens faran una cantada de castanyes i ens representaran unes obres de teatre molt castanyeres.

Reus esdevé ciutat, 1712

Benvolguts,

Amb motiu del tricentenari, l’Arxiu Municipal ens ha deixat els plafons de l’exposició: “Reus esdevé ciutat, 1712” . L’exposició consta de cinc plafons: El 1712 i per la seva fidelitat austriacista, Reus va rebre per primera vegada el títol de ciutat i el va mantenir fins al 1714 que el va perdre.

Aquesta exposició la tindrem només aquesta setmana ja que properament s’ha d’exposar al Centre Cívic Llevant

 

2014-10-27 13.29.29

RENOVACIÓ SECTOR PARES CONSELL ESCOLAR

Benvolgudes famílies,

Tal i com ja us vam informar el dia de la Reunió General, enguany s’ha de renovar el Consell Escolar. Aquest procés s’iniciarà el 3 de novembre. És per això que, com a sector de pares i mares, us animem a que us presenteu com a candidats per a participar en aquest òrgan escolar.

El dia 3 es convocaran les eleccions i us farem arribar més informació. Tot i així, com que el termini de presentació de candidatures és del 3 al 14 de novembre, ja us ho comuniquem perquè us ho aneu pensant.

Ja us anirem informant.

CONSELL ESCOLAR