Qui som?

logo ampa

L’AMPA (Associació de Mares i Pares) de l’ESCOLA MONTSANT és una entitat sense ànim de lucre pensada i creada per col·laborar estretament amb els mestres i l’Equip Directiu del centre per millorar, en tot el que es pugui, la qualitat de l’educació que reben els infants a l’escola.

Què fa l’AMPA?

És el principal interlocutor entre l’escola i les famílies, i, junt amb el centre, articula els mecanismes necessaris per facilitar i garantir la informació a tots els pares i les mares d’alumnes.

Participa, per llei, en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar de centre.

Fomenta la participació de les famílies a l’associació, com a mitjà per acostar-se a l’escola.

Organitza activitats i serveis que complementen la tasca educativa que realitza el centre, tals com activitats extraescolars, serveis d’ampliació horària, venda de llibres, celebració de festes, sortides…

Els recursos econòmics de que disposa l’AMPA provenen bàsicament de les quotes anuals que paguen els associats, i dels beneficis que generen altres activitats realitzades per a la recaptació de fons. Aquests recursos s’utilitzen per organitzar les activitats extraescolars, per comprar material per a l’escola, per quotes de federacions, etc.

Tothom que sigui soci de l’AMPA pot venir a les reunions de la Junta, que se celebren trimestralment. La col·laboració de tots és importantíssima. Per tant us convidem a participar.

Som membres de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).