Quota

La quota de soci de l’AMPA inclou els següents conceptes:

 • Quota AMPA: serveis generals, de suport i de complement a l’activitat escolar.
  • Administrativa AMPA
  • Revista Portaveu.
  • Curset de natació a P4 i P5.
  • Comiat de l’escola del grup de 6è.
  • Subscripció a revistes per a la biblioteca.
  • Formació del personal (50% matrícula).
  • Petites reparacions. Compra de material i mobiliari.
  • Material d’oficina i neteja (espais gestió AMPA)
 • Assegurança.
 • Reutilització de llibres.
 • Fons de biblioteca